Kontakt

Shkruar nga: El Fawaid
Kontakt

Për artikujt më të fundit, faqen tonë e gjeni në Facebook, Telegram, Instagram. Gjithashtu, për çdo pyetje mund të drejtoheni tek Hoxhallarët e faqes sonë në Facebook, ose në E-mail : elfawaid.info@gmail.com . Allahu jua shtoftë dëshirën për të marrë dituri të dobishme dhe për të bërë punë të mira ! Selam alejkum we rrahmetullah!